Fundal Consult - laboratorium for materialeforskning

Mikroskopi:   Polarisationsmikroskopi, refleksionsmikroskopi, stereolup
     
Præparation:   Skæring og boring i metalliske og mineralske materialer
Præparation (slibning) af materialer til mikroskopi
Nedknusning (skivemølle)
Maskinsigtning
Tørring, pyrolyse og foraskning
Fremstilling af poler- og tyndslib til mikroskopi
 
Metoder:   Mikroskopi af immersions præparater, tyndslib og polerslib
Abrasions Slidmålinger ved Mikroslid Metoden (MWT),
Sandblæsningsforsøg. Enkelte kemiske analyser .